Gökçeseki Ören Yeri Kaya Mezarları

unnamed (12)Karaman İli Ermenek ilçesi; Gökçeseki Köyünün kuzeyinde yer alan iki tepeden güneyde yer alan tepe üzerinde, tepenin güney, doğu ve batı eteklerinde yer almaktadır. Örenyeri içerisinde birçok yapının temel izleri; bazı mimari parçalar, bol miktarda çanak çömlek parçaları ve tam tepe noktasında basamaklı bir kutsal alan bulunmaktadır.images (28)

Bu tepenin kuzey etekleri ile karşısında yer alan tepenin güney yamaçlarında çok sayıda kaya mezarı ve yine iki tepe arasında kalan küçük vadide bazı yapı kalıntıları ve mezarlar bulunmaktadır. Bazıları çok, bazıları tek odalı olan kaya mezarlarının içerisinde klineler ve aslan şekilli kapaklar halen durmaktadır. 16Mezarların bazıları düz bazıları beşik tonoz örtülüdür. Örenyerideki buluntulardan ve mezarlardan buranın Roma ve Bizans döneminde yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır.

Kaynakça : Topal.C.(Ed).(2009).Karaman Kültür Envanteri.Karaman. Komsan Ofset

DSC09647Son yıllarda yapılan kazı çalışmaları ile önemi daha da artmış yeni bulgular ışığında 2500 yıllık kent gün yüzüne çıkarılmıştır. Pheledelpia antik kenti sağlık kenti olarak tarihte yükselmiş ve doğu Roma için önemli bir merkez olarak kayıtlara geçmiştir.