Balkusan Karamanoğlu Mehmet Bey Türbesi

Balkusan Ermenek’in 28 kilometre kuzeyinde Ermenek’ten 700 metre kadar yüksekte Torosların zirvelerinde ıssız, doğası ve tarihiyle bir o kadar capcanlı bir yerleşme.
Araştırmalarıma göre, Karamanoğulları’nın Anadolu’da ilk yerleştikleri yerlerden biri Balkusan: Bilinen en eski adı Balkasun. “Bu isim nerden geliyor?” diyorsanız, buraya gelenler şimdi Türkmenistan sınırları içinde olan Balasagun’dan gelmiş oldukları belirtiliyor. Balkusan’a dönüşmesi ise şöyle: Yöre deniz seviyesinden çok yüksekte olduğu için,  yazları çiçek bol oluyor. Çiçek bol olunca çevrede ki bir çok arıcı da kovanlarını getirip buraya koyuyorlar ve çoğunlukla iyi bal alıyorlar.

necati balkusan
Foto: Necati Şenok

Osmanlı Devletine en çok direnen beylik olan Karamanoğullarının ünlü Sultanı Karamanoğlu Mehmet Bey’in türbesi burada bulunuyor ve her yıl Türk Dil Bayramı Törenlerinin başlangıç yeri olarak burada törenler düzenleniyor. Mehmet Bey hakkında bilgiler ise şöyledir:

Karamanoğlu Mehmed Bey Karamanoğulları‘nın ikinci beyi Kerimüddin Karaman‘ın oğludur. Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280‘dir. Mehmet Bey askerî ve idarî yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir.[1]
XIII. yüzyıl ortalarında Selçuklular, devlet işlerinde Farsçayı kullanırlardı. Halk ise öz dilleri olan Türkçeyi kullanıyordu. Mehmet Bey millet olarak birlikte yaşamanın ilk şartı olan dil birliğinin sağlanmasının gerekliliğine inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için Toroslar üzerinde yaşayan bütün Türkmen boylarını çevresinde toplayarak bir ordu oluşturdu.

IMG_9522
Foto: Ufuk İşleker

Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye. (13 Mayıs 1277)

Üzerine gönderilen Selçuklu ve Moğol kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak Konya’ya girdi. Burada yaşayan Selçuklu Türkleri, Karamanoğulları ile birlik oldular.[kaynak belirtilmeli]

Kısa zamanda Konya vilayeti ve bazı çevre iller Karamanoğullarının hâkimiyeti altına girdi. Daha sonra Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus’un oğlu Gıyaseddin Siyavuş’u başa geçiren Mehmet Bey’in kendisi de vezir oldu. İlk önceleri Moğol baskısına başarı ile karşı koymasına birçok kere galip gelmesine rağmen, daha sonraki çarpışmaların birinde iki kardeşi ile beraber öldürülmüştür.
dil-bayrami
İdareciliği sırasında Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden fermanını vermiştir. Bu fermanda “Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” diyerek sadece siyasî ve askerî bir zafer değil aynı zamanda kültürel bir zafer kazanmıştır.
Kaynak: Wikipedia

Ermenek’e yolunuz düşer veya Karaman-Anamur hattından yolculuk yapacak olursanız, bir gününüzü ayırıp, mutlaka Torosların en sakin yerlerinden biri olan Balkusan’a kadar gitmelisiniz.

Reklamlar