Meke Gölü

Konya Karapınar ı geçip Ereğli istikametinde 7 km de sağa 2 kilometre giriyor ve dünyanın gözleri namına şayan Meke ile bulusuyorsunuz. Ilk gördüğüm yıl 1993 ten günümüze çok şeyler değişen meke jeolojik Jeomorfolojik olarak sizi farklı diyarlara farklı hayallere goturecektir. Bazı yıllarda suyu tamamen kuruyan meke son yıllarda fotoğraflardan gördüğünüzün aksine sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

images (49)

Meke Maar Gölü, Konya‘nın Karapınarilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan göl. Karapınar-Ereğli yolunun 7. km’sindeki sapaktan 2 km içeridedir. Göl ve birincil krater çukurunun uzunluğu 800 metre, genişliği 500 metredir. Göl 12 metre derinliğindedir. Göl adını çevrede yaşayan meke kuşlarından alır[1].

4-5 milyon yıl önce (Pleistosen çağda)volkanik patlama sonucu oluşan bu krater (piroklastik koni), zamanla suyla dolarak göle dönüşmüş ve daha sonra, günümüzden 9000 yıl önce ikinci bir volkanik patlama ile gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluşmuş, zamanla o da suyla dolarak ikinci bir göle dönüşmüştür.

Meke Gölü deniz seviyesinden 981 m yüksekliktedir. Ana Meke’nin ortasında bulunan ve su seviyesinden 50 m yükseklikte olan volkan konisindeki göl 25 m derinliktedir ve suyu tuzludur. Meke Maarı 2005 tarihindeRamsar Sözleşmesi‘nin listesine dahil ettirmiştir.

Adayı oluşturan volkanik kütlenin yapısı, en şiddetli yağmurları bile hemen emecek yeteneğe sahiptir. Meke’nin biçiminin bin yıllardır bozulmamasının nedeni budur. Ama son yıllarda Konya havzası‘ndaki yeraltı sularının bilinçsiz tüketimi yüzünden yaz aylarında tamamen kurumaktadır. Göçmen kuşların Türkiye üzerinde mola verdiği nadir doğa harikalarımızdan biridir.

Gölün kuş bakışı görüntüsünde[2], çevresi mavi sularla çevrili olan bir siyah nokta gibi görülür. Bu görüntü gölün “Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Fakat Konya Ovasının yeraltı suları çekildiği için göl çevresinde fazla su kalmadığından eski görünümünü kaybetmiştir.Hemen her yıl gölün kuruduğu basına yansımaktadır[3][4]. Göl suları azaldığı yaz aylarında mikroorganizmalardan dolayı kırmızı bir renk alır[5].

Kaynak: Wikipedia

……..Doğa Rehberi. ….Fedai. … 05325460730 Doğanızda kalın.

Reklamlar