Gümüşler Manastırı NiĞDE

Nigde Kayseri çevre yolunda gümüşler kasabası Niğde ye 8 km mesafede bulunan manastır görülmeye değer bir şaheserdir. Bir çok aladaglar ve Erciyes zirve tırmanışina gidisimde ugradigim mabed ve kültür hazinesi herdefasinda yeni yerlerini dolasarak zevkle gezdigim bir yer.

picsart_11-14-02-20-14
Gümüşler Manastırı

Son yıllarda çevresi düzenlenerek gişe konulan manastır kare planlı volkanik bir araziye muhteşem bir insan çabası ile oyulmuş adeta saklanmistir. Tozdan topraktan bakimsizliktan kurtarilan bu kültür mirası bir çok degisiklige uğramadan günümüze kadar ulasmis harika bir eserdir. Halen yeterli ilgi görmeyen bu antik Coğrafya Kapadokya’nın özeti olarak kabul ediliyor. Yakın geçmiş zamana kadar çevre tarafından kullanılan mağara siginaklari bugünlerde ziyaretçilerini bekliyor.

20161113_103434
gümüşler manastırı 

Manastırın yer aldığı Gümüşler Kasabasının Orta Çağ’daki adı ve tarihi hakkında dönem kaynağı bulunmamaktadır. Büyük bir kaya kilisenin içine oyulan manastır Kapadokya bölgesindeki günümüze iyi korunarak gelmiş ve en büyük manastırlardan birisidir.

20161113_103753
Gümüşler manastırı 

Kapadokya’da kayaya oyulmuş pek çok manastır bulunmaktadır ve bazı bilim adamları bunları yemekhaneli(trapezalı) ve açık avlulu olmak üzere iki grupta ele almaktadırlar. Gümüşler Manastırı ikinci grup dâhilindedir. Manastırın en önemli yapısı, kompleksin kuzeyinde yer alan kilisedir. Dört serbest destekli kapalı Yunan haçı planlı kilisenin kuzey haç kolunun kuzeyinde iki mezar nişi, naosun batısında beşik tonoz örtülü iki giriş mekânı bulunmaktadır. Manastır da yer alan diğer mekânların pek çoğunun işlevi bilinmemektedir.

Kilisenin duvar resimlerinde en az üç farklı ustanın çalıştığı düşünülmektedir. Ana apsisteki üç şerit halindeki resimlerin en üstündeki Tahtta İsa, sağında iki melek, İncil yazarlarının sembolleri ile Desis sahnesinde yer alan Meryem ve havariler, en alttaki şeritte ise Kayserili Büyük Basileios, Nysa’lı Gregorios, Nazians’lı Gregorios gibi kilise babalarının resimleri yer almaktadır.
Kuzey haç kolundaki Meryem’e Müjde, İsa’nın doğumu ve Tapınağa Takdimi sahneleri ile Vaftizci Yahya ve Aziz Stephanos figürleri ikinci bir sanatçının elinden çıkmış olmalıdır. İç narteksten naosa giriş kapısının güneyindeki Meryem ve çocuk İsa ile iki yanlarındaki baş melekler Gabriel ve Mikael figürleri üçüncü sanatçıya aittir. Narteksin üstündeki bir odanın duvarlarında Kapadokya’da örneği görülmeyen, av sahneleri, çeşitli hayvanlardan oluşan bir kompozisyon dikkat çekmektedir. Kapadokya’daki pek çok kilisede olduğu gibi, Gümüşler Manastırında da duvar resimlerinin ikonografik ve üslup özelliklerine göre yapılabilmektedir. Kilisedeki resimlerin bu özellikleri ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yöntemi ile 11./12. yy.lara tarihlendirmek mümkündür. Kaynak : Niğde kültür turizm Müdürlüğü .  ve izlenimlerim

DOGANİZDA yok ise DOGANİZDA kalın

DOĞA rehberi Fedai 05325460730

Reklamlar